T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gebze İlçe Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz


         Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini  koruma altına alarak toplumun hizmetine sunmak; milli kültürümüzün gelişmesi ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamak amacıyla edebiyat, fikir ve sanat eserlerini kamu yararı gözeterek kullanıcılarımızın hizmetine sunmaktır.

         Vizyonumuz

        Kütüphanemiz aracılığıyla bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü ve sanatı hayatın merkezine taşımak; çağdaş kütüphanecilik ilkeleri doğrultusunda üretilen fikir ve sanat eserleri ile ulusal ve evrensel kültüre katkıda bulunmaktır.