T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gebze İlçe Halk Kütüphanesi

Bölümlerimiz

ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ: KitaplarDewey Onlu Sınıflama Sistemi”ne göre  raflarda yer almaktadır. Kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen kullanıcılarımız bu bölümden yararlanırlar. Bu bölümde yer alan Danışma Kaynakları  ödünç verilmez.

 

ÖDÜNÇ VERME BÖLÜMÜ: Kütüphanemize üye olan her kullanıcının Danışma Kaynakları dışında istediği kitabı ücretsiz ödünç alma olanağı vardır. Kullanıcılara üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için on beş, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler kullanıcıların başvurusu üzerine kütüphane idaresince artırılabilir ancak azaltılamaz. Üyelik işlemleri ve ödünç verme işlemleri www.koha.ekutuphane.gov.tr üzerinden yapılmaktadır.

 

SÜRELİ YAYINLAR BÖLÜMÜ:  Kütüphanemizce abone olunan 38 (ulusal) derginin kullanıcıların hizmetine sunulduğu bölümdür. Süreli yayınlar, açık raf sisteminde alfabetik olarak yerleştirilir. Süreli yayınlar son sayıları hariç olmak üzere, ücretsiz ödünç verilir.

ÇOCUK BÖLÜMÜ: Çocuk kitaplarının bulunduğu bölümdür. KitaplarDewey Onlu Sınıflama Sistemi”ne  göre raflara yerleştirilerek kullanıcı hizmetine sunulmuştur.
 

BÜROLAR: Kütüphane idari iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümdür.